Filter trainingen

Ongewenst gedrag op de werkvloer: De basis

Iedereen kan te maken krijgen met ongewenst gedrag of zelf ongewenst gedrag vertonen. Hoe herken ik het bij een ander of bij mijzelf.

Personeel & Organisatie (HRM)

€ 66,55 *

Direct starten

Iedereen kan te maken krijgen met ongewenst gedrag. Deze training maakt je (en jouw collega's als er meer meedoen) bewust van de verschillende vormen van ongewenst gedrag en wat je er zelf aan kunt doen.

Preventiemedewerker Basis online

Met de training Preventiemedewerker – Basis bereikt u het basisniveau van deskundigheid voor de rol van deskundige medewerker.

Personeel & Organisatie (HRM), Verander- & Projectmanagement

€ 119,79 *

Direct starten

In deze training wordt m.b.t. het takenpakket van de preventiemedewerkers behandeld: Het verlenen van ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een Risico- inventarisatie en-Evaluatie. Adviseren aan en nauw samenwerken met...

Preventiemedewerker klassikaal

Met de training Preventiemedewerker – Basis bereikt u het basisniveau van deskundigheid voor de rol van deskundige medewerker.

Communicatie, Personeel & Organisatie (HRM)

€ 417,45 *

Direct starten

In deze training wordt m.b.t. het takenpakket van de preventiemedewerkers behandeld: Het verlenen van ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een Risico- inventarisatie en-Evaluatie. Adviseren aan en nauw samenwerken met...

ARBO Voorlichting Bedrijfsgezondheidszorg

Hoe is bedrijfsgezondheidszorg van uw bedrijf geregeld?

Management & Leidinggeven, Personeel & Organisatie (HRM)

€ 12,99 *

Direct starten

Het gaat over de rechten en plichten van zowel de werkgever als werknemer in het geval de medewerker niet kan werken als gevolg van een ongeval of ziekte.

ARBO Voorlichting Beeldschermwerk

Een goed ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is belangrijk om gezond te kunnen werken. Net als een goed gebruik van die werkplek.

Personeel & Organisatie (HRM), Persoonlijke Effectiviteit

€ 12,99 *

Direct starten

Goede voorlichting geeft werknemers beter inzicht in de risico’s van beeldschermwerk en mogelijkheden om die te beperken. Zo kunnen ze hun werkplek gemakkelijker gezond instellen en gebruiken. Voorlichting geven en ontvangen kosten...

ARBO voorlichting GELUID

Voorlichting voor werkgevers en medewerkers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan een schadelijke dosis geluid.

Personeel & Organisatie (HRM), Persoonlijke Effectiviteit

€ 12,99 *

Direct starten

Als een medewerker dagelijks wordt blootgesteld (dagdosis) aan een geluidsniveau boven de 80 dB(A), dan moet de werkgever de werknemer voorlichting geven over schadelijk geluid. Het doel is komen tot bewustwording van de risico’s...

ARBO Voorlichting zwangere werknemers

In deze voorlichting staat alle informatie die betrekking heeft op werkneemsters die zwanger zijn en werkneemsters die borstvoeding geven.

Personeel & Organisatie (HRM)

€ 12,99 *

Direct starten

Zwangeren verdienen bij het bevorderen van gezonde werkomstandigheden in iedere organisatie bijzondere aandacht omdat ze specifieke risico’s lopen. In deze voorlichting zwangere werknemers staat alle informatie die betrekking heeft...

ARBO Voorlichting Mesveiligheid

Eisen voor de veiligheid bij het werken met messen:

Personeel & Organisatie (HRM)

€ 12,99 *

Direct starten

In deze voorlichting: Een goede mesvaardigheid is bij vele taken een vereiste. Het (kunnen) beschikken over een goed scherp mes is niet alleen van belang voor de kwaliteit van het product maar zorgt ook dat de medewerker minder...

Vertrouwenspersoon Klassikaal

Leer over de rol van een interne vertrouwenspersoon in een praktische ééndaagse basistraining

Commerciële vaardigheden, Management & Leidinggeven, Personeel & Organisatie (HRM)

€ 519,09 *

Direct starten

Over de training Als werkgever is het belangrijk om je werknemers een sociaal veilige werkplek te bieden waarin er geen sprake is van discriminatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan...

* Verkooprijs is incl. btw.