Preventiemedewerker Basis online

€ 119,79 *

Direct starten

Met de training Preventiemedewerker – Basis bereikt u het basisniveau van deskundigheid voor de rol van deskundige medewerker.

Personeel & Organisatie (HRM), Verander- & Projectmanagement

Online Online 4-6 uur

Over deze training

In deze training wordt m.b.t. het takenpakket van de preventiemedewerkers behandeld:

 • Het verlenen van ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een Risico- inventarisatie en-Evaluatie.
 • Adviseren aan en nauw samenwerken met arbodienstverleners, de OR of personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken hiervan de belanghebbende werknemers over de genomen maatregelen t.b.v. zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
 • De uitvoering van maatregelen bedoeld in onderdeel 2, dan wel de medewerking daaraan.

U krijgt kennis over en inzicht in wat u als preventiemedewerker moet weten:

 • Preventietaken en de Arbowet
 • De RI&E en het plan van aanpak
 • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Uitvoeren van preventiemaatregelen op de werkvloer
 • Arbeidsomstandigheden en verzuim.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is ontwikkeld voor medewerkers in bedrijven die preventie-taken gaan uitvoeren. Het betreft eigen medewerkers die de werkgever bijstand verlenen op het gebeid van arbeidsomstandigheden.

Wat ga je leren in deze training?

U krijgt kennis over en inzicht in wat u als preventiemedewerker moet weten:

 1. Wat doet de preventiemedewerker?
 2. Preventiemedewerker in het kader van Arbowetgeving.
 3. De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
 4. Invloed van medezeggenschap op preventieve taken.
 5. De RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak.
 6. Voorbeelden van maatregelen op de werkvloer.
 7. Sociale vaardigheden van de preventiemedewerker.
 8. Verzuimbeleid.

Wat kun je nadat deze training is afgerond?

Na het bestuderen van deze lesstof begrijpt u en kunt u omschrijven:

 • Wat de betekenis is van de relevante artikelen uit de Arbowet t.b.v. de invulling van de preventiewerkzaamheden
 • Wat wordt bedoeld met de relevante artikelen uit de wet op de Ondernemingsraden m.b.t. de preventiemedewerker
 • Aan welke eisen moet een RI&E plan van aanpak voldoen
 • Wat is de invloed van de medezeggenschap in relatie tot deskundige bijstand t.b.v. bescherming en preventie
 • Welke rol/ functie kan de preventiemedewerker in een bedrijf vervullen
 • De taken omschrijven die uitvoerend en coördinerend horen bij de werkzaamheden van de preventiemedewerker
 • Welke procedures en stappen er kunnen worden gezet bij de uitvoering van de Arbomaatregelen

Bijzonderheden

Na de basistraining kunt u de vervolgtraining Preventiemedewerker – Deskundig gaan volgen.

Planning & prijzen

De training is individueel met behulp van e-learning. U gaat zelfstandig de lesstof tot u nemen. Op de 1e dag van de training wordt er een mail naar u gestuurd. In deze mail staat precies wat u moet doen om te kunnen starten en om toegang te krijgen tot uw persoonlijke leeromgeving.

U krijgt via uw smartphone of tablet de lesstof aangeboden. U leert het beste door gedurende een periode van 30 dagen (of korter) de lesstof door te nemen en de vragen te beantwoorden. U kunt stoppen wanneer u wilt en de keer daarna weer de draad oppakken. De app weet waar u gebleven bent. Alles wat in het online gedeelte staat is relevant en dient u te weten als preventiemedewerker.

De prijs voor Preventiemedewerker - Basis is €99,- ex btw per deelnemer. 

Certificering

Als je de training succesvol hebt doorlopen en na afloop de online vragen juist hebt beantwoord, ontvang je van ons een certificaat. Met dit certificaat kun je aantonen dat je de training hebt gevolgd en succesvol hebt afgerond.

Ga naar afrekenen
Mede-eigenaar OZD Training. Igor helpt mensen bij een vitaler en gezonder leven. Door middel van...
Ik wil meer informatie over deze training.

Heb je nog vragen over deze training of wil je meer informatie over de mogelijkheden ontvangen? Neem dan via dit formulier contact met ons op.

Vergeet niet je naam in te vullen.
Graag telefoonnummer vermelden.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ga naar afrekenen

* Verkooprijs is incl. 21 % btw.